APAKAH ITU PEMFAKTORAN?

PEMFAKTORAN ADALAH PRODUK PERKHIDMATAN KEWANGAN DALAM JANGKA MASA PENDEK YANG DISASARKAN KEPADA VENDOR DAN KONTRAKTOR YANG MEMERLUKAN ALIRAN TUNAI. TAWARAN DIBERIKAN KEPADA MEREKA YANG MEMPUNYAI RANGKAIAN BISNES BERKAITAN DENGAN AGENSI DAN/ATAU JABATAN KERAJAAN.

PINJAMAN JANGKA PENDEK

KONTRAK KERJA DARI AGENSI DAN/ATAU JABATAN KERAJAAN

SEKTOR PERKHIDMATAN & SEKTOR PEMBEKALAN

JENIS SEKTOR PEMFAKTORAN

 • Kebersihan
 • Keselamatan
 • Masakan
 • Peralatan
 • Tenaga Kerja
 • Bekalan AM
 • Pengurusan Data
 • Keselamatan Siber
 • Perkakasan dan perisian
 • Penyelenggaraan
 • Mekanikal & Elektrik

Fi dan Caj

Fi Kemudahan (Caj sekali bayar)

Yuran Pemprosesan

Yuran Guaman

Margin Pemfaktoran

BERMINAT DAPATKAN PEMBIAYAAN PEMFAKTORAN?

  A) MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON

  B) MAKLUMAT PERMOHONAN PINJAMAN

  Hubungi kami
  #
  Agent (Online)
  ×

  We are here to help. Chat with us on WhatsApp for any queries.